• Zbor članov društva 2022

Datum

petek, 18. marec 2022

Zahtevnost

Vabljeni :)

Čas hoje

18:00-20:00

Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš vabi na zbor članov društva, ki bo v petek 18. 3. 2022 ob 18. uri na Mengeški koči – paviljon jurček.

Dnevni red zbora članov:

  1. Izvolitev organov zbora članov
  2. Poročilo verifikacijske komisije (presoja sklepčnosti zbora članov)
  3. Poročila: predsednika, načelnikov odsekov, blagajnika, nadzornega odbora, častnega sodišča za leto 2021
  4. Razprava na poročila in pozdravi gostov
  5. Sprejem poročil
  6. Predstavitev in sprejem plana dela društva v letu 2022
  7. Razno

 

Vabljeni in lep planinski pozdrav!

Dogodku in našim sledem lahko sledite tudi na: www.facebook.com/pdmenges.