• Markacijski odsek

Člani odseka vsako leto pregledujemo obstoječe planinske poti, ki jih oskrbuje naše planinsko društvo. Redno vsakoletno delo zajemajo ogledi stanja poti, obnovo markacij, čiščenje poti, postavitev novih usmerjevalnih tabel…

Markacist lahko postane vsak, ki ga tako delo veseli in je pripravljen vsako leto sodelovati na akcijah vzdrževanja planinskih poti. Spodnja meja starosti je 16 let. Po opravljenem tečaju v organizaciji Komisije za planinska pota (PZS) postane markacist-pripravnik. Po dveh letih aktivnega dela prejme značko in dobi naziv markacist, kar pomeni, da lahko samostojno opravlja dela na planinskih poteh. Delo je zelo raznoliko, za vsakega najde njegovim zmožnostim primerno opravilo.

Vsakega novega člana bomo zelo veseli!